سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خاک

 

زندگی زیباست...

مهر روزش آغازی دوباره

برای استفاده از فرصتها و جبران گذشته

زندگی زیباست...

به سادگی و لطافت شبنمی نشسته بر برگی سبز...

و با اندکی زبری به زبری حاشی های برگ گل رز...

و اما با دورنمایی زیبا و فراموش نشدنی

با صحنه هایی رنگارنگ و دل نشین

بی سایه ...بی غم

اندکی پستی و بلندی...کسی چه میداند؟

همیشه آن گونه که میخواهیم نیست...

و هر چه می خواهیم به دست نمیآید ...

هجران هاهم حکمتی دارند

مشکل همیشه هست

نگاه ماست که به آن صمیمیت و تخفیف می دهد ...


ارسال شده در توسط خاک