سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خاک

 

یا لثارات الحسین

 

وقتی به این جمله می اندیشی که این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است با خود می گویی او در عصیانی ترین خشم فیضیه بر منبری از نور و بیداری فراز آمد در حلقه ای از مریدان ستم آشنا و درد کشیده در ماتم اشکبار حسین و عاشورا آتش می پاشید و اشک می گرفت، با سحر قریادش طبل حماسه می کوفت و حماسه عاشورا را یکبار دیگر بازسازی کرد و دلهای مملو از عشق حسین و آماده قیام الگو گرفته از قیام او را به خروش آورد و حال پس از 30 سال از تاسیس جمهوری اسلامی  که یزیدیان در روز عاشورای حسینی بر طبل خوشحالی  می کوبیدند با خود گفتم به راستی آن فقیه فرزانه چه بجا گفت که دشمنان شما را از احمقها قرار داده اند. آنها طبل رسوایی خود را می کوفتند و غافل از این بودند که حسین از خون یارانش محافظت می کند و هیبت دروغین شب را شکست و همینه شب باوران را فرو ریخت آنگاه حسین علیه السلام با خون پاک خود هویتشان را باز شناساند و دینمان را از دست دین برای خود خواهان و سبکسران رهانید و چه زیبا فتنه را در نطفه خشکانید.

آری چه خوب گفت معمار کبیر انقلاب اسلامی که این محرم و صفر اسلام را زنده نگه داشته ، این خون خود جوش حسین بود در رگهای یاوران پسر فاطمه که بار دیگر حماسه ای عاشورایی را در9 دی برپا کردند و موجی از این اقیانوس ولایی حسین را به نمایش گذاشته تا یزیدیان زمان بدانند که حسین علیه السلام از یارانش دفاع  می کند.


ارسال شده در توسط خاک