سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خاک

 

امشب شب آخر محرم:

ای چکیده زمشکت کوثر

        ای امیر سپاه حیدر

             ای نگاهت پناه لشگر

                        دیده ها در سراب

                              در حرم قحط آب

                                   حال اصغر خراب

                                             یا حسین یا عباس 

                                   یاحسین یا عباس   

                                             یا حسین یا عباس       


ارسال شده در توسط خاک