سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خاک

خشک سالی شده است بارش باران برگرد

                        جانشین خلف پیر جماران برگرد

نفست حافظ این شهر گناه آلود است

                       نازنین رهبر ما زود به تهران برگرد

 

 

این شعر را سپردم به قاصدک تا به گوش آقام زمزمه کنه که ما تاب دوری نداریم .

باید بگم که خدا امروز عزیزی را بعد مدتها بهم برگردوند خدایا به پاس این محبت چیکار کنم تا تو راضی باشی فقط مثل همیشه میگم دیوانه محبتت به خودمم .

 


ارسال شده در توسط خاک