سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خاک

احساس غرور میکنم وقتی به هفته دفاع مقدس نزدیک میشویم آن هنگام که تانکهای سوخته دشمن را میبینم ،یاد دلاور مردانی چون شهید دوران ،شهید یاسینی ،شهید ستاری،شهید رزاقی،شهید بابایی،ودر خود میشکنم میبینم ما برای ارزشها فیلمی نساختیم که جوانان ارزشها را از یاد برده اند ما برای فاصله ها فیلم ساختیم اما از این همه جراحت فیلمی ساخته نشد.

شنیدم که پترس زائیده ذهن یک خانوم نویسنده بود در حالیکه مردی اهل سقز نام عملیاتی یا فرمانده ای در جیبش بود وقتی اسیر شد آنرا قورت دادعراقیها تمام بدن او را تکه تکه کردند و سوزاندند و تکه کاغذی در مری وی بدست آوردند.

 

من در مقابل تابلوی ای ایران تو بمان زانو میزنم وبر این خاک بوسه و به خود میبالم که یک ایرانی هستم من به منشور کوروش نمیبالم به تو میبالم به تو حاج همت ،پلارک،آوینی،بابایی،سجادیان،سعیدا،نظری،خسرو آبادی ،شما که عکستان با همت بچه های کوچه چند سالی است زینت بخش خیابانمان شده این را گفتم که بدانید هنوز جوانان ارزشها را فراموش نکردند .

به ماه حج نزدیک میشویم سید بزگوار سرور شهیدان اهل قلم می گفت:

مکه مال تو فکه مال من ،من با همین دو پوتین هم میتوانم پرواز کنم.


ارسال شده در توسط خاک