سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

خاک

فرمولهایی برای محک زدن خودمان فارغ از اینکه طرفدار حزب مشارکتی یا جمهوری  حزب کارگری یا اعتمادملی یا به اولی رای دادی یا دومی یا سومی یا چهارمی عاشق چشم بسته بعضی ها نیستیم نفرت چشم بسته ام از کسی نداریم ما نسل جوان که شما میگید انقلاب را ندیدیم جنگ را ندیدیم نگاهمون پرسپولیسی استقلالی نیست این یک نگاه اصولگرایانه واقعی است در واقع به زبان مردم یک نگاه عقلانی.

آقای سبز شما در سال 79به توهینی که به امام شد سکوت کردید امام دیگه احمدی نزاد نبود که آمار اقتصادیش18یا 25 باشه یا اینکه دروغ میگه یا راست حضرت امیر فرمودند محبت ما و محبت دشمنان ما در یک دل جا نمیشود دلهای شیعیان ما مانند طلایی است که در آتش فرو میبرند یعنی به زبان مردم دو پهلو حرف زدن سکوت کردن هر کسی که دو پهلو حرف بزنه منافقه این دومین فرمول قرآنی حضرت امیر فرمودند به دلها نگاه کنید اگر محبت دشمنان ما باشد بدانید نه شما دوستان ما هستید و نه ما دوستان شما .

پس شما در شروع فتنه از هواهای نفس پیروی کردید جای هوای اله با خود گفتید چه عیبی دارد اشرافیگری ما که سابقه جنگ داریم چرا استفاده نکنیم در صورتیکه باطل خالص نیست با حق پوشانده نمیشود شما برای پیروز شدن نیامده بودید قرار پروزه این بود که موسوی به اسم خط امام گودالی بکنه بعد آن یکی پرش کند ریزش از جبهه انقلاب صورت بگیرد بریزد به جبهه موسوی ناکام شدند آقای موسوی یک شورشی و قانون شکن آمد به میدان شما گفتید در فلان منطقه من چند درصد بیشتر رای آوردم کسی که معتقد به اصل 19 قانون اساسی است گوید شهروندان رهبر یک رای بالای شهر یک رای پائین شهر یک رای در روستاها و شهرها هر شهروند یک رای پس شما چگونه میگوئید من در بالای شهر چند درصد بیشتر رای آورده ام اصلا برای فرد قانون مندی چون شما این حرف چه معنی دارد ؟

شما ملتی را که عشق امام پرچم امیر در درون سینشون حک شده شوخی گرفتید  به چند درصد بالای شهر دل خوش کردید ما مردمی که به چشم شما نمیایم فتنه را خاموش کردیم و اجازه جرقه زدن آن را نمیدهیم .

         فدائی سید علیم.

 


ارسال شده در توسط خاک