سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خاک

سلام :
روزها از پی هم میگذرند چه با شماچه بی شما...
زندگی گردش ثانیه هاست که یاد با هم بودنها کندترش میکنه دلبستگیها با عث میشه به مرگ فکر نکنم اما مرگ هدیه خداوند که واقعیت زندگی بشر کاش فراسوی این دنیا بی هول و ولا دستانت را حس کنم که بودنم را تمنا کند ...

مسافر بهترین دوراهی دنیام انجا که میمانی سراغ ماه بروی یا خورشید...

کاش مهمان شما شوم ارباب تا ابد ...


ارسال شده در توسط خاک