سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

خاک

یقیننا او همراه شهدا گشت و شهدا اورا پذیرفتندو درکنار آن یاران همیشه جاویدبر سر سفره ارباب بی کفن و سقای باوفایش تا ابد میهمان گردید .

خوشا با شهدا محشورگشتن در شهر شهدا با شهدا آرام گرفتن و تا عرش خدا پرگشودن.

عشق است به آسمان پریدن.

این پست به بهانه نبودنهای زین پس جانباز نیروی هوایی شهید رحیم دارابی که چند روز پیش در دوکوهه آرام گرفت برای دوستم از خدا تمنای صبر دارم.

دعام کنید آرام بگیرم...


ارسال شده در توسط خاک