سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

خاک

زیباترین دو راهی دنیا آنجا که میمانی سراغ ماه بروی یا خورشید ...

جنون را با چشم دیدن جنون میخواهد حسین...

فرسنگها پیاده رفتن به یاد قافله اسرا بی تابی رقیه حزن دل زینب...

 و من جنون را دیدم...

کم نبودند آنان که به سالار شهیدان نامه نوشتند که بیا اما کم ماندند آنان که نفسهایشان را نذر نفسهای حسین کردند...

خدایا بصیرتی عطایم کن تا در طوفان فتنه نفسهایم نذر نفسهای رهبرم شود تا بماند برای ماندن شیعه تا بماند برای دادن بیرق شیعه به صاحب عصر عج.


ارسال شده در توسط خاک