سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خاک

تمام دانستهام به اندازه یه عصای سفیدم نیست ...

فکر میکنی خیلی میدونی غافل از اینکه دانستن در ندانستن...

حالا که چشمام بسته ست عصای سفیدم ندارم ...

چقدر راحت از خودمون میگذریم...

حرمت نمک...

 

 


ارسال شده در توسط خاک