سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خاک

روی سنگ مزارش نوشته شده بخونید برام روضه زینب س  من روضه بلد نیستم...

همیشه وقتی روضه یه برادر و خواهر را میشنوم دلم برای تمام دلتنگیهای برادرم میسوزه از اینکه حتی نمیتونه یه زندگی ساده  داشته باشه میسوزه فقط همینو بهش گفتم .

آقا شما غایب همیشه حاضری میدونید غربت دل من کمتر از خانم نیست فقط این بغض را برام باز کنید میدونم قیاسم قابل قیاس نیست اما شما میتونید من میدونم که شما میتونید...

دیگه نمیتونم مثل همیشه بگم باز صبر میکنم منو ببخشید نمیتونم .


ارسال شده در توسط خاک