سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خاک

گاهی دلتنگ سایه شدن رهایی از نور را میخواهد...

گاهی نوشتهای گاه و بیگاهم به بهانه سایه هاست نوشته هایم بهانه ایست برای شما ...

 دستانم را به آبی ترین نقطه آسمان میرسانم تا نبودنهایت را گله کنم غافل از اینکه تو خود آسمانی ...

اوج ماندنت در پرواز...

اوج ماندنم در بودنت...

آبی ترین نقطه آسمان بمان...
ارسال شده در توسط خاک