سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خاک

من خاصم به اعتبار لباس مشکی عزای بانوی آب و خاک...

من خاصم به اعتبار بوی یاس مزار گمنامترین حامی ولایت...

من و رنگ مشکی با هم اخت شدیم از زمانی نه چندان دور به اعتبار عزای حسین (ع)...

حس غرور میکنم از اینکه رنگ لباسهایم در روز مرگیهای دنیا گاهی مشکی میشود حس میکنم من خاصم به اعتبار بودن آل محمد(ص).

تمام سعیم این بوده و هست که دل را برهانم از آنچه غیر شماست دلتنگ میشوم گاهی که به غیر شما فکر میکنم اما میدانم که به اعتبار بودنتان نفسهایم شمرده شمرده روی حساب دم و بازدمی دارد.


به

اعتبار نفسهایتان من

خاصم ...خاص


ارسال شده در توسط خاک