سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خاک

گاهی برای بودنت انقدر به ثانیه های نبودنت چنگ میزنم

که سختی دنیا را در بازوان ناتوانم حس میکنم

غافلم از اینکه رهایی در پرواز است پرواز

...ارسال شده در توسط خاک