سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خاک

تاریخچه حجاب:

بناابرگواهی متون تاریخی ، در اکثر قریب به اتفاق ملت هاو آئین های جهان حجاب در بین زنان معمول بوده است و با بررسی نقوش بدست آمده پیدایش حجاب به دوران پیش از مذاهب مربوط می شود بنابراین عقیده عده ای که می گویند "مذهب" موجد حجاب می باشد، صحت ندارد ولی باید پذیرفت که در دگرگونی و تکمیل آن بسیار موثربوده است..(کانون تحقیقات کاربردی خیبر /حریم ریحانه/تاریخچه پوشش و عفاف)

 

پوشش زن درایران باستان:

ویل دورانت درمورد پوشش زنان ایران باستان و اینکه حجاب بسیار سختی در بین آنان رایج بوده است می گوید:"زنان طبقات بالای اجتماع جرئت آن را نداشتند که جز در تخت روان روپوش دار از خانه بیرون بیایند، هرگز به آنان اجازه داده نمی شد که آشکارا با مردان اختلاط کنند.زنان شوهردار حق نداشتند هیچ مردی را ولو پدر یا برادرشان باشد، ببینند.در نقش هایی که درایران باستان برجای مانده ، هیچ صورت زن دیده نمی شود و نامی از ایشان به نظر نمی رسد.نصوصی که بیانگر حجاب زنان ایران باستان است ،نشان می دهد که زنان در دوره های مختلفی چون دوره مادها ، پارسی ها(هخامنشیان) اشکانیان و سامانیان دارای حجاب و پوشش بوده اند.

دوره مادها: درکتاب"پوشاک باستانی ایرانیان آمده" مرد و زن بواسطه اختلافی که میان پوشش سرشان وجود دارد، از هم تمییز داده می شوند، به نظر می رسد زنان پوششی نیز روی سر خود گذارده اند و از زیر آن گیسوهای بلندشان نمایان است.

دوره پارسی ها(هخامنشیان):پیراهن آنان پوششی ساده و بلند یا دارای چین و آستین کوتاه است.به زنان دیگر آن دوره نیز برمی خوریم که از پهلو به اسب سوارند.اینان چادری مستطیل برروی همه لباس های خود افکنده و درزیر آن یک پیراهن با دامن بلند و در زیرآن نیز پیراهن بلند دیگری تا به مچ پا نمایان است.

دوره اشکانیان:لباس زنان اشکانی پیراهن بلند تا روی زمین ، گشاد ، پرچین ، آستین دار و یقه راست بوده است. پیراهن دیگری داشته اند که روی اولی می پوشیدند و قد این یکی نسبت به اولی کوتاه و ضمنا یقه باز بوده است . روی این دو پیراهن چادری سر می کرده اند.

دوره ساسانیان:دراین دوره دین زرتشت دین رسمی کشورگردید.در مورد حجاب زنان آمده است: چادر که از دوره های پیش مورد استفاده بانوان ایران بوده است، دراین دوره نیز به صورت مختلف مورد استعمال داشته است.

حجاب زنان در این دوره چنان اهمیت داشت که "حتی لباس هنرپیشگان زن، مانند لباس های سایر بانوان تا پشت پا کشیده شده است"

 


ارسال شده در توسط خاک