سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خاک

پرستو را با گرما عهدیست که هر بهار تازه میشود.

وطن پرستو بهار است

واگر بهار مهاجر است از پرستو مخواه که بماند...

.سید مرتضی آوینی.


 


ارسال شده در توسط خاک