سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خاک

باورم نیست در خود تنیدن باورم نیست باورم نیست سنگ شدن... 

آرامشم ظاهریست ...باورم نیست حسها را در خود فرو بردن خاطرات را پاک کردن ...

 قبول کردم که با تمام سختی پاک کنم هرآنچه از شماست ...

چشمانم راز نبودنت را فاش میکنند ...

تکرار دستهایم رد دستهایت را پاک نمیکند...

 

 

 


ارسال شده در توسط خاک