سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خاک

چند صباحیست صبحها با خورشید از مشرق طلوع و در مغرب غروب میکنم ...

دلم که یادت میکند فقط میگویم ...هیس...

روزی هزار بار با خود مرور میکنم که نبودنم بالهای پروازت را قوت میبخشد ...

دنیا به کام مردم دنیا ...من تورا به آسمان بخشیدم...


ارسال شده در توسط خاک