سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خاک

گاهی به جایی از زندگی که میرسی می فهمی :

کسی که زود میرنجد زود میرود و زود هم بر میگردد0

اما کسی که دیر میرنجد دیر میرود و دیگر باز نمیگردد0

رنج را نباید امتداد داد.باید مثل یک چاقو که چیزها را میبردو از میان شان میگذرد از بعضی آدمها بگذری و برای همیشه تمام شان کنی000

همین ...ساده...


ارسال شده در توسط خاک