سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خاک

سالهاست که از زخم پهلویم

خون میچکد

پدرم وصیت کرده

به در هیچ خانه ای جز حسین نروم...


ارسال شده در توسط خاک