سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خاک

این روزها دلم بارانیست

بارانی آدمهاییکه با خون وضو گرفتند

یاد گمنامهای سرزمینم که پرچم سه رنگم به افتخار رفتنشان پا برجاست

آنها رفتند تا به حسین بگویند ما قافله نوریم و خمینی قافله سالار ماست

آنها که ماندند هنوز در بهت و حیرتتند و به رفتنتان غبطه میخورند دلمرده غمگین از برای رفتنتان و دلشکسته از برای بودنشان و حسین زینب را تنها گذاشت در دشت بی شقایق ...در وجودی که غبار گرفته ...

انتظار میکشد از برای با تو همراه شدن از برای با تو پریدن ...

دستانم را بگیر من محیای پروازم ...

 


ارسال شده در توسط خاک