سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

خاک

وقتی بهم پیام داد که سر مزار حسین دلتنگ مزارتون شدم دلتنگ دلتنگیهای خواهر ...

بغضم را قورت دادم اما جلوی اشک چشمم را نتونستم بگیرم چه بهانه قشنگی بودی برای دل غمگینم امروز حسین...

یاد شهید حسین غفاری نزاد گرامی باد...


ارسال شده در توسط خاک