سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

خاک

خدا

گاهی نخواسته خواسته میشید دست میزارن و فقط شما را سوا میکنن انگشت اشارشون به روی شماست تا باشید تا راهی بشید حتی با تمام غفلت شما ...

تمام سختی سفر را سهل میکنن راه را باز میکنن تا تویی که همیشه پشتت موجود خاکی بوده بفهمی که پشت واقعی آنیکه همیشه حواسش بهت هست هنوز مراقبت پس توکل کن به امتحانش دل بسپار ناشکری نکن هی نگو چرا من چرا من ...

پس طوری رفتار کن تا ثابت کنی که لیاقتش را داری ...

ممنون خدا ...

ممنون...

 


ارسال شده در توسط خاک