سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خاک

امشب باز با تمام رنگارنگی دنیا از شما خواستم که خاک بمانم

در تولد دوباره امشبم دل را به امیدبه نگاهت گره زدم تا یک سال دیگر را با سایبانی از دستانت که بر سرم حس میکنم سپری کنم

معبودا به حق تمام بودنهای با تو

معبودا شکستن را خوب میدانم

خاک شدن را خوب حس میکنم پس باز مرا بشکن تا نتوانم از شما فاصله بگیرم ...


ارسال شده در توسط خاک