سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خاک

این روزها که شما نیستین به قصد نوشتن میایم اما انگار کلمه ای برای بیان ندارم و هر بار صفحه را میبندم .

این چند کلمه را فقط نوشتم تا حس این روزها یادم نرود که مهر سکوت بر دل و قلمم زده شده  و بغضی که به باران تبدیل نمیشود و خاطرات خنده هایت در ذهنم پاک نشدنیست ...

گاهی سکوت بهترین بیان احساس است ...


ارسال شده در توسط خاک