سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خاک

به قدری تو این دنیای به ظاهر مدرن سرگرم شدیم که یادمون رفته تمام دنیامون زیارت عاشورا سر مزار بود ...

سرگرم یه لقمه نان شدیم یادمون رفته که روزی دهنده خداست ...

سرگرم تمام بازیهای دنیا شدیم که تنهایی یادمون بره ولی یادمون رفته که تنها به این دنیا آمدیم تنها هم میریم ...

سرگرم زیورهای ظاهری دنیا شدیم یادمون رفته که زیور دنیا و آخرت را فقط در نیمه های شب باید گرفت...

سرگرم دلخوشیهای دنیا شدیم یادمون رفته که تنها دلخوشی بنده به خدای مهربونش ...

همین برای خاک شدن کافیه .

از اینکه دعوت نشدم برای دیدنت ناراحت نیستم چون میدونم تو همینجا کنارمی و من هر ثانیه بودنت را حس میکنم .

دستمو ول نکن خدا ...


ارسال شده در توسط خاک