سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خاک

اسم خواهرتو چی گذاشتی فاطمه طهورا چرا فاطمه طهورا بگو فاطمه ...بعد محمد مهدی با انگشتای کوچولوش عدد دو را نشان میداد میگفت :دوتا طهورا داریم دوتا فاطمه طهورا ...فاطمه طهورا ...

از خدا میخوام که سلامتی به بچه خواهرم فرشته کوچولویی که خداچند روزی به ما هدیه داده برگرده و مادرش از این دلنگرانی در بیاد ...

از خدا میخوام که تمامی کسایی که دوست دارن یه فرشته داشته باشن  بهشون عنایت کنه ...

از خدا میخوام که مراقب تنهایی همه فرشته ها باشه ...

خدایا مراقبشون باش ...


ارسال شده در توسط خاک