سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خاک

 

وقتی تو راهی قدم بر میداری دنبال نشانه ای .شاید به هر نشانه ای دلخوش کنی با خودت میگی خدا سر راهت گذاشته اما هر نشانه ای آن نشانه نیست ...

برای بالا رفتن عیارت نشانه های سخت سر راهت قرار میدن نمیدونم تا کی قرار این روح رنجورم سیقل ببینه .

اینها همه امتحان فقط برای اینکه خطهای روی دلم صاف بشه ...

از من هیچی نمیشنوی خدا ...

مثل همیشه سکوت میکنم سکوتی که سنگینتر از فریاد ...

هیچی از من نمیشنوی نه گلایه نه شکایت ...

من همون خاکم که بودم میدونم انقدر مراقبم هستی که کم نیارم و شرمندت نشم .

من راضیم به رضای تو ...

مراقبم باش...

 


ارسال شده در توسط خاک