سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خاک

دلت را بتکان ...

غصه هایت که ریخت تو هم همه را فراموش کن .

دلت را بتکان

اشتباهایت وقتی افتاد روی زمین

بگذار همانجا بمانند

فقط از لابلای اشتباه هایت یک تجربه را بیرون بکش .

قاب کن وبزن به دیورا دلت ...

دلت را محکمتر اگر بتکانی

تمام کینه هایت هم می ریزد

و تمام آن غم های بزرگ

و همه حسرت هایت ...


ارسال شده در توسط خاک