سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

خاک

اربعین

بعضی وقتها با تمام تلاشی که میکنی یه حدی تو زندگی برای شما ترسیم شده که بیشتر از آن حد برای شما محاله ...

این همه دستو پا زدن برای حفظ تو فایده ای نداشت ...

دلخوش کردم به دو گلدان ...

دلخوش کردم به سررسید حرفای دلتنگی ...

دلخوش کردم به خاطرات دور ...

نذر دلم کردم تا اربعین مشکی بپوشم و باز خدا به من ثابت کرد که در تنهاترین لحظات زندگی هم مرا تنها نگذاشته ...

نذرم ادا شد ...

خدایا مثل همیشه ممنون که مراقبم بودی ...ممنون که حواست بهم هست ...ممنون که دلتنگیهامو میفهمی ...

ممنون خدااا.

 

 

 


ارسال شده در توسط خاک