سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خاک

عقب بایست  

      عقبتر ...

         جلو تر نیا ...

شکستنی شدم .

اگر میخواهی نشکنم ...

عقب بایست

       عقبتر ...

          جلوتر نیا...


ارسال شده در توسط خاک