سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

خاک

دل

 چقدر آرام و بی صدا گرد وغبار گرفتی ...

 

انقدر درگیر خودم با خودم بودم که متوجه نشدم ...

 

در کوچه های دلم رد خاک . به یادگار مانده...


ارسال شده در توسط خاک