سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

خاک

چشمانت

وقتی به چشمانت مینگرم در گاهی اشک و گاهی بغض فقط صبوری میکنم ودر دل به خدا می سپارمت ...


ارسال شده در توسط خاک