سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

خاک

آسمانم

نگاه من میان آسمان و زمین معطل است ...

نگاهی باید تا نگاهم را فرود آورد ...


ارسال شده در توسط خاک