سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خاک

امروز دلم پی بهانه بود برای گریستن ...

بهانه ای برای پدر عباس ...

بهانه ای برای گاهی بودنو گاهی نبودنت ...

بهانه ای برای حسین ...

دلم باز امروز بهانه زمینی میگیرد ...

برای گفتن کلمه ساده ای مثل برادر ...

برای شنیدن کلمه ساده ای مثل زن داداش...

دلم امروز دلتنگ شماهاست ...

در آخر هر چه گشتم بهانه ای بهتر برای دلم جز نام قشنگ تو پیدا نکردم حسین ...

 


ارسال شده در توسط خاک