سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

خاک

بوی باران بوی خاک باران خورده بوی دیوار کاهگلی بوی برگ درخت گردو...هوم شقایقهای لب جاده...

بازم دلتنگیهای سفر ...

تمام با تو بودنها را به جاده سپردم ...

جنگ من با خاطرات تو ...

دل سپردم به جاده راضی شدم به رفتنت فکر نکن آسان بود ...درد جان کندن بود اما تمام شد هر چی بود .

باز بوی خاک باران زده ...

بوی کاهگل ...

بوی برگ درخت گردو ...

بوی اردیبهشت ...

بوی شقایق ...

 


ارسال شده در توسط خاک