سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

خاک

امروز سالگرد شهادت عقاب آسمان شهید بابایی است چقدر زیبا با خدا مناجات میکردی :

خدایا هر روز که از خواب برمیخیزم دستانت را روی سرم بگذار تا فردا صبح ...

تو در عید قربان در اوج آسمانها احرام بستی با خدای عشق ...


ارسال شده در توسط خاک