سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خاک

بعضی سفرها بعضی جاها برات فرق میکنه با بقیه ...اینو قبلا هم گفتم شاید نشه در موردش حرف زد چیزی گفت گاهی احساس میکنی توان نداری از رمق افتادی انگار باید از نو شروع کنی درک هر کسی از چیزی که میخونه میبینه میشنوه فرق میکنه گاهی ما به همه چی از نظر دنیایش نگاه میکنیم گاهیم تعداد کمی از ما به بعد عرفانیش نگاه میکنیم این بر میگرده به قدرت درک منو تو که درک یه هدیه خداوندی که به راحتی به دست نمیاد چیزی که تو باید با عمق وجودت حس کرده باشی و این بازم میسر نیست مگر اینکه خدا خواسته باشه که بفهمی درک کنی ...

وقتی خدا خیلی سخت امتحانت میکنه میدونه که تو از پسش بر میای هر چند اذیت بشی آزار ببینی حتی اگه زمان بلند شدنت طول بکشه اما به تو مطمئن...

این سفر برام خیلی فرق داشت ...انگار فقط باید چشم میدوختیو نگاه میکردی تا نقش ببنده آنچه که تو بهش تو عالم غیب دل بسته بودی تا هیچوقت از تو جدا نشه از روحت از دلت ...

انقدر دلتنگم که دلم را فقط به نشانه ها خوش میکنم به نشانه هایی که تو قلب و روحم برام به یادگار گذاشتی به یادگار گذاشتی که دیگه نتونم دل بکنم ...

نای نوشتن ندارم اینم فقط نوشتم برای اینکه این لحظات فراموشم نشه ...

 


ارسال شده در توسط خاک