سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خاک

ارباب فکر کنم که ما عاشق شما هستیم ، چون هر کسی که عاشقه ، دلشوره داره ، و هر کسی که دلشوره داره ، دعا می کنه ، و کسی که دعا می کند همه دلخوشی اش ندای لبیک اربابش است .

روزها را سپری کردم و دل به نوای نی دل سپردم که ببینم چه آهنگی برای بی کسی دلم می نوازد ، فقط سوز دل بود و دل همچنان نی می زند و چشم می دوزد و تنها می ماند و دلخوش به نوای لبیک اربابش

پس همواره به خودم دلخوشی می دهم که من عاشق حسینم و آن که عاشق است دعا می کند و آن که دعا می کند حتما اربابی دارد.


ارسال شده در توسط خاک