سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خاک

انگار همه چی دست به دست هم دادن تا تو فقط راهی نشی ...

انگار خدا کس دیگه ای را نداره که دلش را بشکنه...

انگار مردم کس دیگه ای را پیدا نمیکنن که دلش را بشکنن...

وقتی میگم نمیشه نمیشه ...

حالا بعد این همه مدت آمدی بگی چی ...

که تو اشتباه کردی هر کاری کردی بخاطر من بوده...

بعضی وقتها که نیستی فکر میکنم وقت نداری برام میگم کاش منم یه کوه داشتم تا صدامو میشنید صدای دلمو...

وقتی همه وجودم را برای خودت کردی بدون اینکه دست من باشه دست تو باشه چون من منی از تو هستم تنهام گذاشتی حالا برگشتی بگی چی ؟؟؟

خدایا میدونم تنهام نمیزاری من ناشکرم ...

من دوباره بد شدم ...

دوباره فکر میکنم کسی صدام را نمیشنوه...

اما تو هستی ...

میدونم...


ارسال شده در توسط خاک