سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خاک

همسفر زندگی دستانت به دستانم امید میدهد.همسفر زندگیم تا ساحل خدا با هم پارو میزنیم...میخواستم به این وسیله سالگرد ازدواجمان را به همسرم تبریک بگم و بگویم ما یکی ماندیم و یکی می مانیم.تبریک.تبریک .تبریک.


ارسال شده در توسط خاک