سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

خاک

چقدر لذت بخشه از اینکه حس کنی ارباب هوای نوکرش را داره ،مراقبت ،ممنون ...بابت رسیدن تمام نشانها امروز...

نمیدونم اصلا میتونم راهی این سفر بشم یا نه ولی اگه طلبیده نشمم دلم را باز به نشانه ها قرص میکنم ...

یا بابالحوائج یا موسی بن جعفر ...


ارسال شده در توسط خاک