سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خاک

مریم:آن قسمت مختار را دیدی که از آسمان سنگ میریخت روی کعبه

تکتم:آره دیدم آنا سنگ نبود که

مریم:آن خنگا فکر میکردن سنگه

تکتم:آره آن از دستگاه پرت میشد آتیشش میزدن پرت میکردن

مریم:آن آقاهرو دیدی که میگفت آتیش را خاموش نکنید

تکتم:آره آن پادشاه مکه بود

مریم:خیلی خنگ بود میگفت بزارید آتیش بگیره

تکتم:آن خنگه مسلمان نبود که

مریم :خاله غذامون را خوردیم بریم

خاله :باشه

تکتم :آخجون

این نقدی که خوندین مرهون زحمات دو کارشناس هفت ساله سریال مختار بود که البته به دلیل بازی بقیش کنسل شد برام خیلی جالب بود که دو تا بچه هفت ساله چقدر به این فیلم توجه دارن و برای خودشون نقدش میکنن البته بگم که خودم حسابی شاخ در آوردم از طرفیم گفتم چقدر ما خنگ بودیما ...


ارسال شده در توسط خاک