سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

خاک

یادتان می آید ؟روزهایی که از کوچه کوچه شهرهایمان بوی یکدلی و یکرنگی به مشام هر کسی میرسید امروز این بو در بهشت زهرا بار دگر به مشام همه رسید ریه هایم را پرکردم از هوای تازه برای نفس کشیدن دوباره برایم هیچ چیز مهم نبود انگار دوباره احرام بسته بودم نه بوی عرق مردم نه بهم ریختگی مراسم نه رسوا شدن بعضی خواص توسط مردم هوشیار نه تشنگی و نه آتشی که از آسمان می بارید

و تنها چیزی که برایم مهم بود فقط و فقط تو بودی آقا!

عشق حضور تو همه این چیزها را سهل می کرد. طنین صدای محکم تو دلم را قرص ، آرامش صدایت دلم را گرم، به عشق وجو پرلطفت به اینجا آمده بودم.

می بینی آقا این حضورها فقط بهانه ایست برای تجدید پیمان با تو پس خدا را بر این پیمان شاهد می گیریم که ما ولی اورا رها نکردیم و تا ظهور سرورم آقا امام زمان هم رها نمی کنیم.

آغاز زعامت رهبر فرزانه ام را به ایشان و همه عاشقان ولایت تبریک می گویم.

 


ارسال شده در توسط خاک