سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

خاک

آقا فراموش کرده اید دانه ای که کاشتید احتیاج به آب و نور دارد...

آنچه به من سپردین را باور کردم در وجودم کاشتم هر شاخه و هر برگی ...

هر برگ تازه دردی تازه ...

 سالهاست مراقب دانه شما هستم شما فراموش کرده اید این دانه آب و نور می خواهد.


ارسال شده در توسط خاک