سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خاک

امروز تکتم ازم پرسید زمان جنگ شهدا با خودشون پول هم جبهه میبردن ؟گفتم بله

گفت :پول می خواستن چیکار؟؟؟

بهش گفتم خب وقتی میرفتن مرخصی باید ماشین سوار میشدن بعد شاید میخواستن برن حمام یا یه بستنی بخرن بخورن یا برای دختر کوچولوشون یه عروسک بخرن هینطور که داشتم براش مثال میزدم نگاهم به نگاهش افتاد دیدم مثل همیشه با آن متانت همیشگی اما پر علامت سوال ؟؟؟بهم گفت یعنی مردم از کسیکه داشته میجنگیده پول میگرفتن ؟؟؟

سرم گیج رفت چشمام سیاهی رفت یه لحظه دستمو گذاشتم رو پیشونیم گفتم خدایا ...ای وای من

گاهی به خودم میگم بزارم مثل زمانه بزرگ بشه اما بعد میگم نه دختر من باید مثل من فکر کنه رشد کنه بزرگ بشه حتی بهتر از من .

فردا که بزرگ شد بهم نمیگه مردم چرا اینطور شدن ؟چرا اینطور فکر میکنن؟؟؟

بهش چی بگم بگم مردم رنگ و بوی شهدا را فراموش کردن بهش بگم شهید باکری نمیخواد برگرده چون مردم رنگ شهدا بوی شهدا رنک خدا را گم کردن ...

خدایا کمکمون کن ...


 


ارسال شده در توسط خاک