سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خاک

تمام این ثانیه ها را با تو فقط با تو معامله کردم...

به دلم قول دادم بابت تمام نگاههای خیسش گله نکنم...

به دلم قول دادم بابت تمام بغضهای نشکسته گله نکنم ...

به دلم قول دادم بابت تمام حرفها گله نکنم ...

انقدر سخت شدم که فقط سکوت میکنم ...سکوت

 


ارسال شده در توسط خاک